Thông tin chi tiết:
Phan Minh Khánh
Họ và tên Phan Minh Khánh
Ngày tháng năm sinh 14/08/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
01655722329
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều