MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

 

BẰNG KHEN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Tặng
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phát hành sách giáo khoa và xây dựng thư viện trường học năm học 1977-1978
Nguyễn Thị Bình

BẰNG KHEN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Tặng
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai tốt năm học 1980-1981
Nguyễn Thị Bình

BẰNG KHEN 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Tặng
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học năm học 1992 -1993
Trần Hồng Quân

BẰNG KHEN
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN – THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tặng
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng trào thể dục thể thao năm 1990
Trần Hoàn

BẰNG KHEN 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ KHÁNH

Tặng
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai tốt
Các năm: 1980 – 1981 1981 – 1982
1983 – 1984 1984 – 1985
1985 – 1986 1986 – 1987

BẰNG KHEN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Tặng
Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai tốt
Các năm : 1990 – 1991
1991 – 1992
1992 – 1993

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ KHÁNH
Tặng
CỜ THI ĐUA KHÁ NHẤT

Đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch
5 năm : 1981 – 1985

CỜ LUÂN LƯU
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tặng
ĐƠN VỊ KHÁ NHẤT

Dẫn đầu phong trào thanh niên trường học
5 năm : 1980 – 1984

CỜ LUÂN LƯU
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tặng
ĐƠN VỊ KHÁ NHẤT

Phong trào thanh niên trường học
5 năm : 1985 -1989

Năm nào cũng đạt Đoàn trường vững mạnh được tỉnh Đoàn và TW Đoàn tặng bằng khen
Đoàn trường PTTH Lý Tự Trọng là đơn vị được Tỉnh Đoàn chọn trao thẻ Đoàn viên đợt đâu của tỉnh
Đoàn trường PTTH Lý Tự Trọng là đơn vị đầu tiên của TỈnh thực hiện Bí thư Đoàn là học sinh đã được 11 năm (1988 – 1999)
THÀNH TÍCH THỂ THAO

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA
NĂM HỌC 2003 – 2004


GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban Tổ Chức tặng

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA
NĂM HỌC 2004 – 2005


GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban Tổ Chức tặng

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA
NĂM HỌC 2005 – 2006

GIẢI BA TOÀN ĐOÀN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban Tổ Chức tặng


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA
NĂM HỌC 2007 – 2008

GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban Tổ Chức tặng


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KHÁNH HÒA
NĂM HỌC 2008 – 2009

GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban Tổ Chức tặng

THÀNH TÍCH VĂN NGHỆ


 

- Nhất khối Trường THPT các năm học: 1976 – 1977, 1981 – 1982, 1984 – 1985, 1995 – 1996, …
- Tham gia các hoạt động liên hoan ca khúc do Thành Đoàn và Tỉnh đoàn tổ chức và đạt được rất nhiều giải thưởng quan trọng. Có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi về văn nghệ.