TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI

 

1. GIAI ĐOẠN TRƯỚC 1975: Một số đóng góp, hỗ trợ tiêu biểu sau:

 Từ 1947 – 1951 nhà trường sống “ tạm trú” trong trường nam Tiểu học. Học sinh ngày càng gia tăng, trước bức xúc đó, ngoài chính quyền địa phương, quý thầy cô và phụ huynh đã vận động xây dựng 8 phòng học đầu tiên.
 Đến năm 1954, số lượng học sinh phát triển đột ngột vì Nha Trang phải tiếp nhận một số học sinh từ trường Ngô Quyền Hải Phòng vào. Thầy Hiệu trưởng LÊ TÁ cùng hội phụ huynh học sinh, vận động chính quyền đại phương, các mạnh thường quân cùng chung tay tiếp tuc xây dựng dãy lầu dài 50m, nhà hiệu trưởng, khu nhà giáo viên, tặng bàn ghế.
 Năm 1968 – 1969: Chi hội phụ huynh do Ông Trần Đức Tứ làm chi hội trưởng đã vận động tiểu khu Khánh Hòa cùng hổ trợ xây dựng hội trường, thư viện, dãy nhà chơi, khu 6 phòng học.
 Năm 1972, Ông Nguyễn Dương làm chi hội trưởng trường Võ Tánh vận 
động xây dựng hội trường phụ huynh, cổng sắt cửa chính mang dòng chữ P, H, H, S, V, T (năm 2000 cổng sắt thay đổi về hình dáng nhưng các chữ vẫn tồn tại.)
 Năm 1972 – 1975: lần nữa từ ngân sách đại phương, từ quỹ của hội phụ huynh, sự đóng góp của các vị ân nhân … góp phần xây dựng tiếp dãy lầu 2 tầng, 2 phòng ốc đảo, khu nhà để xe học sinh, khu thể thao, sân bóng đá …

2. GIAI ĐOẠN TỪ SAU 1975 - 2010:

     Hội phụ huynh học sinh cùng với chính quyền địa phương, ban ngành các cấp, các công ty xí nghiệp, học sinh cũ tiếp tục hổ trợ trong việc cải tạo, phát triển, xây dựng mới cơ sở vật chất nhà trường, điển hình nhất qua các sự kiện sau:

     Năm 1994 nhờ sự vận động của Hội PHHS ( Chủ tịch hội: Ông Nguyễn Văn Ánh), công ty sổ số kiến thiết ủng hộ xây dựng 4 dãy nhà để xe cho học sinh, cải tạo hệ thống nước.

     Từ 1995 – 2006: Ông Hoàng Xuâ Thạch làm chủ tịch Hội PHHS Lý Tự Trọng, người có công rất lớn trong xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể:
• Xây dựng phòng 14 và 15 phòng Hành Chánh (480 triệu)
• Đấu tranh sửa thiết kế và đóng góp xây dựng thư viện, văn phòng Đoàn (450 triệu).
• Can thiệp điều chỉnh thiết kế dãy lầu Ban Giám Hiệu, hành lang từ dãy 3 tầng, từ dãy Ban Giám Hiệu với dãy lầu 2 tầng cũ.
• Đấu tranh giành lại sân bóng đá.
• Trang bị 1 phòng vi tính.
• Hổ trợ lưới bao sân bóng đá, hệ thống nước tưới ( 200 triệu)
• Xây dựng hòn non bộ ( 35 tiệu)
• Vận động công ty cây xanh trong việc hình thành mạng lưới cây xanh trong trường

     Năm 2006, học sinh cũ Trần Văn Cưởng ủng hộ tài chính xây dựng 37 ô lan can bằng inox ở dãy lầu 2 tầng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Hân