THÔNG TƯ 28 - CẮT BỎ CHẾ ĐỘ CHẤM BÀI TÍNH THÊM GIỜ

 

Ngày 21/10/2009 vừa qua, Bộ GD-ĐT có Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT “Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông” (gọi tắt là Thông tư 28).Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của GV; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. Theo thông tư này, sẽ cắt bỏ chế độ chấm thêm giờ chấm bài mà giáo viên được hưởng từ hơn 30 năm qua. Tham khảo thêm tại http://dantri.com.vn