01 - Huong dan dien phiếu đăng ký dự thi Chi tiết

02 - Danh sach xa đặc biệt khó khăn và khó khăn Tỉnh Khánh Hòa Chi tiết

03 - 7 đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Chi tiết

04 - Danh sách chứng chỉ được phép miễn thi ngoại ngữ Chi tiết

05 - Danh sách máy tính cấm tay được mang theo (năm 2020 Tham khảo) Chi tiết

06 - Công Văn Hướng Dẫn Thi 930 2021 Chi tiết

07 - Danh mục mã trường THPT trong tỉnh Chi tiết

08 - CV hướng dẫn tuyển sinh đại học (Lịch đổi nguyện vọng) Chi tiết